Solární kolektory

převedou sluneční záření k výrobě energie na výrobu tepla nebo k přípravě teplé úžitkové vody. Na absorpční ploše plochého solárního kolektoru se sluneční záření mění v teplo, 

které je odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití, jako je ohřev teplé úžitkové vody, přitápění i ohřev vody v bazénu a další.

  • možnost využití dotací z programu ZELENÁ ÚSPORÁM, více info na mailu: info(at)firmarex.cz, nebo na tel.: 603 518 724 nebo 603 552 113
  • zpracujeme Vám projekt a uskutečníme realizaci a montáž solárních kolektorů